שו"ת

שאלה לא הלכתית

מאת , ראש מדרשת מודיעין

שאלה: מה מגדיר שאלה כשאלה הלכתית? אני מתחבטת בקשר לכמה שאלות, האם עלי לשאול רב עליהן. למי להצביע לבחירות? האם להתחתן עם הבחור שאני יוצאת איתו? האם ללכת לצבא או לשירות לאומי? היכן לגור? וכו'. יש לי חברות שמתייעצות עם הרב בכל אחד מהנושאים האלה. אני מרגישה לא בנוח עם העניין. האם אלו שאלות הלכתיות?

תשובה: לדבריך, יש הפונות לרב בשאלות כלליות כבשאלות הלכתיות. את מצדך אינך חשה בנוח עם העניין ותוהה אם חובה יש בכך. שאלה היא, בראש ובראשונה, בקשה למילוי ידיעה חסרה. התשובה שתשלים ידיעה חסרה או תשיא עצה טובה – נועדה למי שאינו יודע דרכו, ולפעמים – למי שמחפש אישור לרצונו. אך כשמי מאיתנו מודע לרצונו הפנימי – כל עוד דרכו מכוונת לעשיית הטוב והישר, לעניות דעתי אין צורך להיוועץ ברב. ביודענו כי 'דרך ארץ קדמה לתורה' יש לזכור ששמירת הבריאות, יושר, צניעות, הגנה על החלש, ציות לחוקים, קבלת נורמות מקובלות – אלה ונוספים כרוכים בנועם עול מצוות (1) . אנו מחויבים בהם ואין מקום להעתיר בשאלות על כך. עלינו להתמלא ביטחון וידיעה שהבורא בראנו עם כוחות טבעיים מבורכים: אין להתכחש לתבונתנו הטבעית. אדרבא, נחזק את נטיותינו הטובות, כפי היותנו 'נזר הבריאה'.

באחד מהתיאורים ההיסטוריים תיארה התורה את עם ישראל ממתין בתורו לשאול שאלת רב. היה זה חלק משגרת יומו של משה רבנו – להשיב לשאלות ישראל על פי הגבורה(2). עוד קודם לכן, ייעד הקב"ה את משה לתפקידו וציווהו על אחיו אהרן 'להיות…לאלוקים' (שמות ד, טז). רש"י זיהה את ייעוד משה עם תפקיד הרב ופירש 'לאלוקים – לרב ולשר'. ההתהלכות הנדירה של בן אנוש בספירה אלוקית, והנהגת הציבור על פי דבר ה' – הם מטבעו הראשוני של משה ועם השנים היו לשם נרדף לשליחות הרב.

קורות תפקיד הרב הם כימי שנות העם היהודי. המחויבות של רב לקהילתו נעה סביב נושאים מוסכמים: אחריות על מערכת החיים (ניהול סדרי תפילות, כשרות, בלידה/בנישואין ובעוד), סמכות חינוכית תורנית (שיעורים, שאלות ותשובות), מנהיגות אישית (מעורבות בשאלות אישיות ותמיכה אמונית, דוגמה אישית לציבור), וגורם ייצוגי (נציג הקהילה בפני גופים רשמיים אחרים). יש המוסיפים על כך ומזהים את הרב עם עמדת מדריך למדיניות ולעמדות סוציאליות. הקשר בין הקהילה לרב מתבסס על תקשורת אינטנסיבית בכל אחד מהתחומים הנזכרים. דומני שאחד מעמודי התווך הוא הפנייה האישית של בן/בת הקהילה בשאלה לרב. הפעילות הבינאישית של הרב מזמנת השפעה ובה במידה מאפשרת לבני הקהילה ללמוד באופן בלתי אמצעי מרבם. מטבע הדברים, השאלות רבות ומגוונות ויש להבחין בין שאלות הלכתיות לשאלות שאינן הלכתיות.

שאלה לרב תוגדר 'שאלה הלכתית' כאשר מקור התשובה לקוח מספרות הפוסקים. שאלה הנוגעת בתחומי הדיון המובהקים של השולחן ערוך – שבת ומועדים, איסור והיתר, ממונות ודיני משפחה – התשובה המוסמכת לה תינתן אך ורק על ידי רב מומחה בפסיקת הלכה. התשובה תהיה קשורה בפעולות קונקרטיות ומעשיות, על פי רוב. השואל ימלא אחר הדברים ומומלץ לו גם להבא לחזור בשאלה לאותו רב, בהתמדה. הניסיון מלמד שיציבות אורח חיי תורה מסתמנים בקשר קבוע עם רב. שאלה שאינה הלכתית לקוחה מתחומי תוכן כלליים והתשובה נשענת על מה שמעבר למומחיות ההלכתית של הרב. מי שפונה אל הרב בשאלת בחירת בן זוג, התאמת מקום מגורים, הצבעה לבחירות, –מעריך את רבו כבעל אישיות חינוכית מנוסה, בעל אספקלריא וקרוב לאמת האלוקית. בשאלות אלה תשובת הרב עשויה להיות עצה, תמיכה או הדרכה כללית. עמדת הרב כבעל סמכות וכוח רוחני מזמנת לפניו שאלות מהתחומים השונים: בהשיבו על השאלה ההלכתית הוא מורה הלכה ובשאלות האחרות הוא מורה דרך. שני התחומים סמוכים זה לזה ושואבים ממקור אחד. פרשני התורה (דוגמת רלב"ג(3)) לימדו שפרקי המצוות בתורה כוונו ללמד הלכה, והסיפורים בתורה נועדו ללמד התנהגות ומוסר. בשניהם הועבר דבר ה', ואנו – המצווים 'והלכת בדרכיו' (דברים כח, ט) – עושים את דרכינו. שאילת שאלות לרב נחשבת לזכות, וראוי לה להיות אפיק תקשורת קבוע, ולכך נאמר 'עשה לך רב וקנה לך חבר' (אבות א, ו).


לסיכום:

אם את מחפשת לך דרך חיים, חשוב שלך, ללימודך ולאישיותך יהיה בה את החלק המרכזי. האמיני בעצמך ומתוך כך תוכלי לשאוב את אותן עצות, תמיכה והדרכה מרבנים ומדמויות אחרות שמוערכות על ידך. חשוב בעיני שהבחירות יישארו שלך.


(1) ראה פירוש רמב"ן בשמות טו פסוק כה 'ועל דרך הפשט'.

(2) רש"י שמות יח, טו: 'לשאול תלמוד מפי הגבורה'.

(3) רלב"ג, הקדמה לפירוש התורה: והנה החלק המקיף בחכמה המדינית אשר לא יתכן בו מצוה ואזהרה, הוא הולך באופן מה מהלך השלמות אל מה שיקנוהו המצוות והאזהרות התוריות מתיקון הגוף.  קודם לו כתב רמב"ם במורה נבוכים חלק ג, פרק נ: דע כי כל ספור שתמצאהו כתוב בתורה הוא לתועלת הכרחית בתורה, אם לאמת דעת שהוא פנה מפנות התורה, או לתקון מעשה מן המעשים, עד שלא יהיה בין בני אדם עול וחמס'.


כתיבת תגובה