שו"ת

חשיפת דרגות חייל בידי מפקדת

מאת , הרבנות הצבאית הראשית

问:作为一名指挥官,我是否允许透露完成我指示的课程的士兵的等级?

答:原则上,在这种情况下,有几个方面可以提供便利:首先,这是一种不是为了感情而是作为官方和有尊严的事件的一部分。根据大多数poskim的观点,托拉法并没有禁止这种做法,有些人已经促成了这种做法而不是必要[1],更是如此,因为这是作为正式仪式的一部分在公开场合完成的。

其次,它是一种不是身体直接身体的触觉,而是当肉体的感觉不明显时停止服装,我们发现了一些促进这种而不是需要的poskim [2]。

然而,有必要严格禁止这一点,特别是因为这个视线对眼睛是光栅。

重要的是要强调,谦虚的法则都是一种“玫瑰”,意味着它们不是基于实际的物理排斥,而是基于身体接触的每一方的情感排斥。因此,任何对这些飞地的轻微入侵都可能对整个谦虚的墙壁造成系统性损害,如上所述,这不是物理墙,而是女儿个性的有意识建筑。并且担心官方接触会破坏内在的纯洁感,这需要各种性别之间严格的物理距离。

在这种公共情况中更是如此,很多宗教士兵和士兵都认为他们本身就是谦虚的问题,并且有可能因不正确的结论而获得批准。


לסיכום:

למרות שיש כמה צדדים להקל, ראוי להחמיר ולאסור זאת כדי לא לפגוע בצניעות באופן כללי וכדי לא לגרום לחיילים והחיילות שבקהל להגיע למסקנות לא נכונות.
[1] כמו האג"מ חיו"ד ב, יד. שו"ת דבר חברון ח"א עמ' 80.

[2] פת"ש יו"ד קצה, יז. וכן ב'עזר מקודש' על השו"ע סי' כא, סעיף ו'. יביע אומר ח"ה, אה"ע סי' י לגבי חופת נידה.


כתיבת תגובה