שו"ת

חשיפת דרגות חייל בידי מפקדת

מאת , הרבנות הצבאית הראשית

שאלה: האם מותר לי כמפקדת לחשוף את דרגותיו של חייל שסיים קורס שבו הדרכתי?

תשובה: מעיקר הדין, ישנם כמה צדדים להקל במקרה זה: ראשית, מדובר בנגיעה שאינה נעשית לשם חיבה, אלא כחלק מאירוע רשמי ומכובד. נגיעה זו אינה אסורה מדאורייתא, לדעת רובם של הפוסקים, ויש שהקלו בה במקום הצורך[1], על אחת כמה וכמה שהדבר נעשה בפרהסיא כחלק מטקס רשמי, ודאי אין כאן שום כוונה זרה.

שנית, מדובר בנגיעה שאינה ישירה גוף בגוף, אלא בהפסקת בגד כשהרגשת הבשר אינה ניכרת, ומצאנו כמה פוסקים שהקלו בכך במקום הצורך[2].

אך אף על פי כן, ראוי להחמיר ולאסור זאת, בעיקר משום שמראה זה צורם לעיניים.

חשוב להדגיש, הלכות צניעות כולם הם בבחינת "סוגה בשושנים", דהיינו, שאינם מבוססים על הרחקה פיזית ממשית אלא על הרחקה נפשית מכל צד של קשר גופני. משום כך, כל פריצה קלה בגדרים אלו עלולה להביא לפגיעה מערכתית בחומת הצניעות כולה, שכאמור אינה חומה פיזית אלא בנין תודעתי באישיותה של הבת. ויש חשש שמגע רשמי יסדוק את חוש הטהרה הפנימי, המחייב להקפיד על ריחוק גופני מלא בין המינים השונים.

על אחת כמה וכמה בסיטואציה ציבורית זו, שצופים בה לא מעט חיילים וחיילות דתיים המתלבטים בעצמם בבעיות צניעות, ועלולים לקבל גושפנקא למסקנות שאינן נכונות.


לסיכום:

למרות שיש כמה צדדים להקל, ראוי להחמיר ולאסור זאת כדי לא לפגוע בצניעות באופן כללי וכדי לא לגרום לחיילים והחיילות שבקהל להגיע למסקנות לא נכונות.
[1] כמו האג"מ חיו"ד ב, יד. שו"ת דבר חברון ח"א עמ' 80.

[2] פת"ש יו"ד קצה, יז. וכן ב'עזר מקודש' על השו"ע סי' כא, סעיף ו'. יביע אומר ח"ה, אה"ע סי' י לגבי חופת נידה.


כתיבת תגובה

יש להתחבר למערכת כדי לכתוב תגובה.